Сегменти

  • Оферта 1:

Сегменти за DEUTZ

Монтират се на двигател тип F3L913.

Размери:3mm х 2,5mm х 2,5mm х 5mm

Диаметър:102mm

Немско качество.

Налични в обекта.


  • Оферта 2:

Сегменти за DEUTZ

Монтират се на двигател тип FL1011.

Размери:2mm х 2mm х 3mm

Диаметър:91mm

Немско качество.

Налични в обекта.